Επιστολή προς Κυπριακή Επιτροπή UNESCO

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

ΠΡΟΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNESCO ΚΥΠΡΟΥ

  Επιθυμώ να σας πληροφορήσω για την δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Food Studies της εργασίας μου με τίτλο Food, Memories and Pleasure: Grandmother’s Practices. Αφορά την παραδοσιακή διατροφή των παιδικών μου χρόνων στον Αγρό πριν από την δεκαετία του 1960. Όπως θα γνωρίζετε, ο όρος Μεσογειακή Διατροφή εισήχθηκε γύρω στην δεκαετία του 1980 για να περιγράψει την υγιεινή διατροφή αυτής της περιοχής πριν από το 1960, όπως εξακριβώθηκε από την Έρευνα των Εφτά Χωρών.

  Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο θα σας φανεί χρήσιμο στην προσπάθεια προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής. Δεδομένου ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε μένα και τα εκδοτικά δικαιώματα μπορούν να εξαγοραστούν από τον εκδότη (χωρίς οικονομικό όφελος για μένα) με το σχετικά μικρό ποσό της τάξεως των $200 – $300, προτείνω να το αξιοποιήσετε. Είμαι βέβαιος ότι ο εκδότης, με κατάλληλες διαβουλεύσεις, θα συμφωνήσει τόσο για την δωρεάν διάθεση του κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή για το κοινό αλλά και για ειδική έκδοση από εσάς για κάλυψη δικών σας αναγκών.

  Με κατάλληλο χειρισμό η παραδοσιακή διατροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα οργάνωσης εκδηλώσεων ποιοτικού αγροτουρισμού στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην κοινότητα Αγρού.

  Εσώκλειστα θα βρείτε δυο κείμενα: Το βιογραφικό μου σημείωμα στο οποίο θα δείτε την εκτενή και πολύπλευρη εργασία μου για την καταγραφή και προώθηση της παραδοσιακής διατροφής και μια περίληψη ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ της παρουσίασής μου στο Συμπόσιο Κυπρίων Γεύσεις που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Νοέμβριος 2014).

  Οι  πολύπλευρες εμπειρίες μου με εφοδίασαν με πολύτιμες γνώσεις για ορθολογιστική και βιώσιμη προώθηση σημαντικών στοιχείων της παραδοσιακής καθημερινής διατροφής.

Μάρκος Δυμιώτης

Μελβούρνη

Αυστραλία

Tel +61 438 009 533

Email: mdymiotis@gmail.com

Web: www.markdymiotis.com

For my most recently published paper about the traditional food I grew up with in Agros, Cyprus, visit:  Food, Memories and Pleasure: Grandmother’s Practices

 

Νοέμβριος 2015

Comments are closed.